การสุ่มจับรางวัลและรายชื่อผู้โชคดี Bullet Master

การสุ่มจับรางวัลและรายชื่อผู้โชคดี Bullet Master

การสุ่มจับรางวัลและรายชื่อผู้โชคดี 3 ท่าน รับรางวัลพิเศษ 5,000 บาท
รายชื่อผู้โชคดี
1.คุณ พัฒนพงษ์1 725510
2.คุณ Aunyamanee1 732094
3.คุณ Charoensak 713831
ปล.บริษัทจะทำการจัดส่งของรางวัลตามที่อยู่ข้อมูลลงทะเบียนสมาชิก หากสมากชิกท่านใดแลกของรางวัลแต่ไม่ลงข้อมูลที่อยู่และไม่ติดต่อก่อนวันที่ 30 กันยายน 2565 ถือว่าสละสิทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *