9 mm. LRN Hitek Coating 135 gr.

9 mm. LRN Hitek Coating 135 gr.

วัตถุดิบสำคัญในการผลิตได้แก่

1. ปลอกกระสุนปืน, ดินส่งกระสุนปืน, ชนวนท้าย และหัวกระสุน
2. กล่องใส่กระสุน
ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 80 % ส่วนที่เหลือนำเข้าวัตถุดิบภายในประเทศ

ยิงแตงโมด้วยกระสุน 9mm

รหัสสินค้า BL-xxxx
น้ำหนัก 135 เกรน (GRAIN)
ชนิดของหัวกระสุน โลหะผสมหัวมน (LEAD ROUND NOSE)
ความเร็วต้น 970 – 1000 ฟุต/วินาที
ความแม่นยำ กลุ่มกระสุนวัดได้ไม่เกิน 0.5 นิ้วที่ระยะ 25 หลา
ปลอกกระสุน นำเข้าจากต่างประเทศ
ชนวนและดินส่งกระสุน นำเข้าจากต่างประเทศ
การเผาไหม้ สมบูรณ์ ไม่มีกากดินตกค้าง ปริมาณควันมีน้อย
ความยาวของกระสุน 1.130 – 1.135″
วัตถุประสงค์ ใช้ในการฝึกซ้อมและการกีฬา ป้องกันและปราบปราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *