ของรางวัลมาแล้ว เสื้อ Bullet Master

ของรางวัลมาแล้ว เสื้อ Bullet Master

🎁ของรางวัลมาแล้ว1. 👕เสื้อ Bullet Master (Free size) 1 ตัว 80 Points2. 🧢หมวก Bullet Master 1 ใบ 55 Points3. 🛡ป้ายอาร์ม Logo Bullet Master 1 ชิ้น 30 Pointsป.ล.1 sizeเสื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกsize เป็น Free size ทั้งหมด / ตัดยอดของรางวัลในวันที่30/07/65 และจัดทำและนำส่งภายหลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *