มันไม่ใช่ทีมมันคือสิ่งที่เราเรียกว่า ′′ ครอบครัว ′′

มันไม่ใช่ทีมมันคือสิ่งที่เราเรียกว่า ′′ ครอบครัว ′′