ของรางวัล Cash Back

ของรางวัล Cash Back

แจ้งเตือน
เรียน สมาชิก Bullet Master Points ทุกท่าน
ท่านใดที่ยังกรอก “ข้อมูลส่วนบุคคล” ไม่ครบ
ขอความกรุณา สมาชิกทุกท่านกรอก “ข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อง่ายต่อการจัดส่งของรางวัล Cash Back
หมายเหตุ
• ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
• สมาชิกท่านใดกดรับแลกของรางวัล แต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดส่งได้ หรือไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้ บริษัทขอถือว่าสมาชิกท่านนั้น “สละสิทธิ์”
119565509_2921855424583151_8978972185655544798_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *