การแข่งขันยิงปืนรณยุทธ(IPSC) ชิงถ้วยพระราชทาน

การแข่งขันยิงปืนรณยุทธ(IPSC) ชิงถ้วยพระราชทาน

Grandmaster Shooting Academy

การแข่งขันยิงปืนรณยุทธ(IPSC) ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศ Standard Division และคะแนนรวมสูงสุดของทุกดิวิชั่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *