พิธีบวงสรวงอัญเชิญ “ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร มหาราช “ ขึ้นประดิษฐาน ณ โรงงาน ผลิตกระสุนปืน บริษัท บุลเล็ท มาสเตอร์ จำกัด

พิธีบวงสรวงอัญเชิญ “ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร มหาราช “ ขึ้นประดิษฐาน ณ โรงงาน ผลิตกระสุนปืน บริษัท บุลเล็ท มาสเตอร์ จำกัด

พิธีบวงสรวงอัญเชิญ “ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร มหาราช “ ขึ้นประดิษฐาน ณ โรงงาน ผลิตกระสุนปืน บริษัท บุลเล็ท มาสเตอร์ จำกัด
เพื่อความเป็น สิริมงคล ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แคล้วคลาดปลอดภัย คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ แก่ คณะกรรมการผู้จัดการ ผ่ายบริหาร ผู้จัดการ ตลอดจน พนักงานและนักกีฬาทุกคนใน บริษัท บุลเล็ท มาสเตอร์ จำกัด ตลอดจนลูกค้าทุกท่าน

คณะนักกีฬาทีมใดที่ประสงค์เข้าขอสักการะ “ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร มหาราช “ เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แคล้วคลาดปลอดภัย คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ
ติดต่อมาทางบริษัทได้เลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *