ตักสิลา ชู๊ตติ้ง ครั้งที่3

ตักสิลา ชู๊ตติ้ง ครั้งที่3

ตักสิลา ชู๊ตติ้ง ครั้งที่3
ขอเรียนเชิญนักกีฬายิงปืนและผู้ที่สนใจร่วมแข่งขัน ตักสิลา ชู๊ตติ้ง ครั้งที่ 3 ณ สนามยิงปืน ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม 14-15 ตุลาคม 2560 พบกระสุนบุลเล็ทมาสเตอร์ ราคาพิเศษและสเปคพิเศษ ที่ผลิตเพื่อการแข่งโดยเฉพาะได้ในวันแข่งขันครับ #สนามยิงปืนตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม #บุลเล็ทมาสเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *