การแข่งขันยิงปืน Smith&Wesson Classic 2017 วันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ สนามยิงปืน ร.11 พัน 1 รอ. Tactical 11 กรุงเทพฯ

การแข่งขันยิงปืน Smith&Wesson Classic 2017 วันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ สนามยิงปืน ร.11 พัน 1 รอ. Tactical 11 กรุงเทพฯ

การแข่งขันยิงปืน Smith&Wesson Classic 2017 วันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ สนามยิงปืน ร.11 พัน 1 รอ. Tactical 11 กรุงเทพฯ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *