Gauge 4 BUCK 24 เม็ด

Gauge 4 BUCK 24 เม็ด

วัตถุดิบสำคัญในการผลิตได้แก่

1. ปลอกกระสุนปืน, ดินส่งกระสุนปืน, ชนวนท้าย และ เม็ดตะกั่ว
2. กล่องใส่กระสุน

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 80 % ส่วนที่เหลือนำเข้าวัตถุดิบภายในประเทศ


รหัสสินค้า BL-xxxx
ขนาดและจำนวนเม็ดตะกั่ว 3.75 mm /24เม็ด
ความเร็วต้น 1260 – 1290 ฟุต/วินาที
ปลอกกระสุน นำเข้าจากต่างประเทศ
ชนวนและดินส่งกระสุน นำเข้าจากต่างประเทศ
การเผาไหม้ สมบูรณ์ ไม่มีกากดินตกค้าง ปริมาณควันมีน้อย
ความยาวของกระสุน 2.310 – 2.320″
วัตถุประสงค์ ใช้ในการฝึกซ้อมและการกีฬา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *