.32 REVOLVER S&W LONG 100 gr.

.32 REVOLVER S&W LONG 100 gr.

วัตถุดิบสำคัญในการผลิตได้แก่

1. ปลอกกระสุนปืน, ดินส่งกระสุนปืน, ชนวนท้าย และหัวกระสุน
2. กล่องใส่กระสุน

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 80 % ส่วนที่เหลือนำเข้าวัตถุดิบภายในประเทศ

กระสุนที่ BULLET MASTER ผลิต

.32
.357 MAGNUM
.38 SPECIAL
.38 SUPER  LEAD ROUND NOSE 130gr
.38 SUPER COMP
.380 ACP 95GR
.40 MM.S&W
.44MJ.REM.MAG
.9 MM. PARA LEAD ROUND NOSE 135 gr.
.45 MM.ACP
.44 REM. MAG. 240 gr.

กระสุนลูกซอง SHOTSHELL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *