SHOOTING FIGHT FIRES AND SMOG POLLUTION CHIANG RAI 2021

SHOOTING FIGHT FIRES AND SMOG POLLUTION CHIANG RAI 2021

ขอเชิญนักกีฬาทุกท่าน เข้าร่วมการแข่งขันยินปืนSHOOTING FIGHT FIRES AND SMOG POLLUTION CHIANG RAI 2021สนับสนุนขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงรายวันเสาร์ที่6 ถึง อาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564ณ สนามยิงปืน ร.17 พัน.3 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย