THAILAND TOPSHOOTER CAHMPIONSHIP 2020

THAILAND TOPSHOOTER CAHMPIONSHIP 2020

การแข่งขันกีฬายิงปืนชิงแชมป์
“สุดยอดนักแม่นปืนแห่งปี” ประจำปี 2563
THAILAND TOPSHOOTER CAHMPIONSHIP 2020
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
ณ สนามยิงปืน ลาดปลาเค้า 63 ซอยลาดปลาเค้า 63 เขตบางเขน กรุงเทพฯ
รายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน
กติกา รูปแบบสนาม เหมือนกับแมชเขาชะโงก ในช่วงสิ้นเดือน กันยายน 2563