New Bullet Master .38 Super Comp

New Bullet Master .38 Super Comp

New Bullet Master .38 Super Comp

ผลิตภัณฑ์ใหม่ จาก บริษัท บุลเล็ท มาสเตอร์ จำกัด
.38 Super Comp และในปี 2020 บริษัท บุลเล็ท มาสเตอร์ จำกัด ขอรับรองว่าจะมีครบทุกคาลิเบอร์ เพื่อรองรับ นักกีฬาจากทั่วทุกประเทศ และ นักกีฬาในไทย ให้มีกระสุนปืนแข่งขัน คุณภาพสูง ไว้ใช้ในการแข่งขัน World Shoot Thailand

ขอบคุณคลิปรีวิวดีๆ
นาย ณัฐวุฒิ นักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติไทย Artty
#ArttyShooter

#Bullet #BulletMaster #BM
#BulletMasterOfficial
#BulletMaster38SuperComp #Bullet38SuperComp #38SuperComp
#บุลเล็ทมาสเตอร์ #บุลเล็ท #บุลเล็ทมาสเตอร์38ซุปเปอร์คอมพ์ #38ซุปเปอร์คอมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *