ภาพบรรยากาศงานรับรางวัล งานแข่งขันยิงปืน Smith & Wesson Classic 2016

ภาพบรรยากาศงานรับรางวัล งานแข่งขันยิงปืน Smith & Wesson Classic 2016

ภาพบรรยากาศงานรับรางวัล
งานแข่งขันยิงปืน Smith & Wesson Classic 2016