.380 ACP FULL METAL JACKET 95gr

.380 ACP FULL METAL JACKET 95gr

วัตถุดิบสำคัญในการผลิตได้แก่

1. ปลอกกระสุนปืน, ดินส่งกระสุนปืน, ชนวนท้าย และหัวกระสุน
2. กล่องใส่กระสุน

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 80 % ส่วนที่เหลือนำเข้าวัตถุดิบภายในประเทศ


รหัสสินค้า BL-xxxx
น้ำหนัก 95 เกรน (GRAIN)
ชนิดของหัวกระสุน ตะกั่วหุ้มทองแดง (FULL METAL JACKET)
ความเร็วต้น 830 – 890 ฟุต/วินาที
ความแม่นยำ กลุ่มกระสุนวัดได้ไม่เกิน 1 นิ้วที่ระยะ 25 หลา
ปลอกกระสุน นำเข้าจากต่างประเทศ
ชนวนและดินส่งกระสุน นำเข้าจากต่างประเทศ
การเผาไหม้ สมบูรณ์ ไม่มีกากดินตกค้าง ปริมาณควันมีน้อย
ความยาวของกระสุน 0.955 – 0.960″
วัตถุประสงค์ ใช้ในการป้องกันและปราบปราม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *