ของรางวัล Cash Back

ของรางวัล Cash Back
แจ้งเตือน
เรียน สมาชิก Bullet Master Points ทุกท่าน
ท่านใดที่ยังกรอก “ข้อมูลส่วนบุคคล” ไม่ครบ
ขอความกรุณา สมาชิกทุกท่านกรอก “ข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อง่ายต่อการจัดส่งของรางวัล Cash Back
หมายเหตุ
• ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
• สมาชิกท่านใดกดรับแลกของรางวัล แต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดส่งได้ หรือไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้ บริษัทขอถือว่าสมาชิกท่านนั้น “สละสิทธิ์”
119565509_2921855424583151_8978972185655544798_o

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.