พิธีบวงสรวงอัญเชิญ “ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร มหาราช “ ขึ้นประดิษฐาน ณ โรงงาน ผลิตกระสุนปืน บริษัท บุลเล็ท มาสเตอร์ จำกัด

พิธีบวงสรวงอัญเชิญ “ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร มหาราช “ ขึ้นประดิษฐาน ณ โรงงาน ผลิตกระสุนปืน บริษัท บุลเล็ท มาสเตอร์ จำกัด

พิธีบวงสรวงอัญเชิญ “ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร มหาราช “ ขึ้นประดิษฐาน ณ โรงงาน ผลิตกระสุนปืน บริษัท บุลเล็ท มาสเตอร์ จำกัด
เพื่อความเป็น สิริมงคล ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แคล้วคลาดปลอดภัย คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ แก่ คณะกรรมการผู้จัดการ ผ่ายบริหาร ผู้จัดการ ตลอดจน พนักงานและนักกีฬาทุกคนใน บริษัท บุลเล็ท มาสเตอร์ จำกัด ตลอดจนลูกค้าทุกท่าน

คณะนักกีฬาทีมใดที่ประสงค์เข้าขอสักการะ “ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร มหาราช “ เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แคล้วคลาดปลอดภัย คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ
ติดต่อมาทางบริษัทได้เลยครับ

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.