คณะท่านผู้พิพากษา ศาลเยาวชน จ.เลย เยี่ยมชมโรงงาน

คณะท่านผู้พิพากษา ศาลเยาวชน จ.เลย เยี่ยมชมโรงงาน

คณะท่านผู้พิพากษา ศาลเยาวชน จ.เลย เยี่ยมชมโรงงาน

รายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บุลเล็ท มาสเตอร์ มีดังนี้
1 . คุณ วิฑูร วิมลเศรษฐ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว.จ.เลย
2 . คุณ อินทิรา วงศ์มาลาวณิช
ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จ.เลย
3. พ.ต.ท. ยศวัจน์ ตั้งจิตรมณีศักดา รอง.ผกก.สส. ภูธร จ.เลย (นายสนามยิงปืน จ.เลย)
4. ดต.นพดล ศรีทะบาล (จนท.สนามยิงปืน จ.เลย)
5. ส.ต.ท.ชญากร โกศล (จนท.สนามยิงปืน จ.เลย)
6. ร.ต.ท.บุญคุ้ม นามสีฐาน
นายสนามยิงปืนค่ายเสนีย์รณยุทธ อุดร
7. ดต.หญิง มนัสนันท์ มงคลสวัสดิ์ (จนท.สนามค่ายเสนีย์ฯ)
8. คุณ ผองพัฒน์ กรีพร้อม (ผู้สื่อข่าว/นักกีฬา)
9. คุณ สุภักสร แสนประสิทธิ์ (นักกีฬา)
10. คุณ ณัฐพล โกมลภิส(นักกีฬา)
11. คุณ ธนกฤต จำปาทอง (นักกีฬา)
12.คุณ สุภโชติ ติณสูลานนท์ (นักกีฬา)
13. คุณ หัสณัฐ วิจิตรปฎิมา (นักกีฬา)
14. คุณ ณชนก บรรพวีรชน (นักกีฬา)
15. คุณ ทัตสุระ บรรพวีรชน (นักกีฬา)

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.