กระสุนซ้อม 9mm. 100gr. ที่ทำขึ้นมาและกำลังพัฒนา

กระสุนซ้อม 9mm. 100gr.  ที่ทำขึ้นมาและกำลังพัฒนา

กระสุนซ้อม 9mm. 100gr.

ที่ทำขึ้นมาและกำลังพัฒนา

ต้องขอบคุณผู้ที่เข้าเยี่ยมชมโรงงานที่เสนอความคิดเห็นนี้มา อนาคตอาจจะได้ออกมาให้ได้เห็นกันครับ

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.